Let me show your true Beauty...
 

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de Disclaimer van RGJ Fotografie,
In deze Disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Het gebruik van informatie op deze website is beschikbaar zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RGJ Fotografie, is het niet toegestaan tekst, logo's, fotomateriaal of andere informatie, her te gebruiken, te kopiëren, te bewerken of te verspreiden.
Het intellectueel eigendom en auteursrecht berust bij RGJ Fotografie.
Bij inbreuk op bovenstaande, volgt ten alle tijden aangifte dan wel een juridische procedure.


Alle op beeld herkenbare personen aanwezig op deze website, hebben toestemming gegeven aan RGJ Fotografie voor het plaatsen van deze beelden.